IMG IMG

Zespół Placówek Pozaszkolnych
Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

 

LATO 2021

REGULAMIN ZAPISÓW DZIECI NA PÓŁKOLONIE LETNIE ORGANIZOWANE PRZEZ

ZESPÓŁ PLACÓWEK POZASZKOLNYCH CENTRUM WSPIERANI UZDOLNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE

1. Półkolonie organizowane są dla dzieci z roczników 2009-2015

2. Koszt półkolonii wynosi 180,00 zł za turnus, JKDR zniżka 50%

3. Terminy turnusów:

  1. Turnus A od 05-07-2021 do 09-07-2021
  2. Turnus B od 12-07-2021 do 16-07-2021
  3. Turnus C od 19-07-2021 do 23-07-2021
  4. Turnus D od 26-07-2021 do 30-07-2021
  5. Turnus E od 02-08-2021 do 06-08-2021
  6. Turnus F od 09-08-2021 do 13-08-2021

4. Zapisy na półkolonie odbywają się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem

a. Harmonogram

  1. p.

Data i godzina

działanie

1

17-05-2021 do 15.30

Ogłoszenie terminu zapisów

2

24-05-2021 godz. 8.00

Rozpoczęcie zapisów

3

01-06-2021 do godz. 15.30

Informacja zwrotna o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka

4

07-06-2021 godz. 12.00

Weryfikacja dokumentów i wpłat.

5

09-06-2021 do godz. 15.30

Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu dziecka

b. Zasady

· Zapisy dzieci na półkolonie odbywają się tylko drogą elektroniczną.

· Zapisy rozpoczynają się 24 maja 2021 o godz. 8.00. Zgłoszenia przesłane przed godzina 8.00 nie będą uwzględniane. O wstępnym przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, a następnie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze oraz osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku wolnych miejsc następne przyjmowane są dzieci pobierające naukę w jeleniogórskich szkołach, a dopiero potem pozostałe dzieci. ZPP-CWU zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne dzieci.

· Zgłoszenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Datę urodzenia

3. Wybrane turnusy (wpisujemy nr turnusu)

4. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego

5. Adres zamieszkania

6. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko.

7. Oświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

ZPP-CWU zastrzega sobie prawo do żądania zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę

8. Skan Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny.

Zgłoszenie niezawierające kompletu powyższych informacji uznaje się za nieważne.

· Po otrzymaniu zgłoszeń organizator wstępnie przydzieli dzieci do poszczególnych grup. W dniu 01 czerwca 2021, do godziny 15.30 osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną, jako odpowiedź na zgłoszenie.
W informacji tej przesłana zostanie karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, druk oświadczenia dotyczącego COVID-19, wysokość opłaty jaką należy uiścić oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu.

· Warunkiem POTWIERDZENIA zapisu dziecka na półkolonie jest dostarczenie do ZPP-CWU wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie przed godziną 12.00 dnia 07 czerwca 2021 (liczy się termin wpływu na rachunek Rady Rodziców ZPP-CWU). Preferowany sposób dostarczenia kart to droga elektroniczna (skan dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· Weryfikacja kart oraz wpłat odbędzie się dnia 07 czerwca o godz. 12.00. BRAK karty lub wpłaty POWODUJE SKREŚLENIE dziecka z listy. NIE MA możliwości uzupełniania dokumentów po terminie weryfikacji.

· Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu dzieci zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w karcie adres mailowy najpóźniej do godz. 15.30, dnia 09 czerwca 2021. Informacje wysyłamy do rodziców/opiekunów prawnych tylko przyjętych dzieci.

· Aby dziecko mogło uczestniczyć w półkolonii, zgodnie z wytycznymi GIS, musi być zdrowe w dniu rozpoczęcia turnusu, oraz nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu. Niespełnienie tego warunku powoduje skreślenie z listy uczestników.

· Przesłanie zgłoszenia dziecka na półkolonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23.02.2021 godzina 9.00 w Szkole Podstawowej nr 2 - klasy I-II-III

*POSTAWA RÓWNOWAŻNA

*STUKANIE W KRĄZKI

*DOSIĘŻNY SKŁON TUŁOWIA W SIADZIE

*SKOK W DAL Z MIEJSCA

*ZACISKANIE RĘKI

*SIADY Z LEŻENIA

*ZWIS NA DRĄŻKU NA UGIĘTYCH RAMIONACH

*BIEG WAHADŁOWY 10 X 5 METRÓW

*WYTRZYMAŁOŚCIOWY BIEG WAHADŁOWY

153160260 171695337867384 4809764156662258806 n

 

 

zimowisko regulaminREGULAMIN ZAPISÓW DZIECI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK POZASZKOLNYCH CENTRUM WSPIERANI UZDOLNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE
Półkolonie organizowane są dla dzieci kl. I-IV
Koszt półkolonii wynosi 150,00 zł za turnus
Terminy turnusów:
Turnus 1    od 04-01-2021 do 08-01-2021
Turnus 2    od 11-01-2021 do 15-01-2021Zapisy na półkolonie odbywają się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną według następujących zasad i zgodnie z poniższym harmonogramem
Harmonogram
l.p.    Data i godzina    działanie
1    16-12-2020 do 15.30    Ogłoszenie terminu zapisów
2    21-12-2020 godz. 8.00    Rozpoczęcie zapisów
3    22-12-2020 do godz. 15.30    Informacja zwrotna o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka
4    28-12-2020 godz. 12.00    Weryfikacja dokumentów i wpłat.
5    30.12.2020 do godz. 15.30    Ostateczna informacja o zakwalifikowaniu dzieckaZasady
Zapisy dzieci na półkolonie odbywają się tylko drogą elektroniczną.
Zapisy rozpoczynają się 21 grudnia 2020 o godz. 8.00. Zgłoszenia przesłane przed godzina 8.00 nie będą uwzględniane. O wstępnym przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców, a następnie kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Jeleniej Górze oraz osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku wolnych miejsc następne przyjmowane są dzieci pobierające naukę w jeleniogórskich szkołach, a dopiero potem pozostałe dzieci.   ZPP-CWU zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne dzieci.
Nie ma możliwości zapisania dziecka na dwa turnusy. Na drugi turnus dziecko będzie mogło zostać zapisane tylko w przypadku, gdy po zakończeniu zapisów, w dniu 29 grudnia 2020, będą wolne miejsca.
Zgłoszenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoszenie musi zawierać następujące dane:
Imię i nazwisko dziecka
Datę urodzenia
Wybrane turnusy (wpisujemy nr turnusu)
Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko.
Oświadczenie o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Zgłoszenie niezawierające kompletu powyższych informacji uznaje się za nieważne.
Po otrzymaniu zgłoszeń organizator wstępnie przydzieli dzieci do poszczególnych grup.
W dniu 22 grudnia 2020, do godziny 15.30  osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną, jako odpowiedź na zgłoszenie.
W informacji tej przesłana zostanie karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, druk oświadczenia dotyczącego COVID-19, wysokość opłaty jaką należy uiścić oraz numer konta, na który należy dokonać wpłaty. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numery turnusu.
Warunkiem POTWIERDZENIA zapisu dziecka na półkolonie jest dostarczenie do ZPP-CWU wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie przed godziną 12.00 dnia 28 grudnia 2020r.(liczy się termin wpływu na rachunek Rady Rodziców ZPP-CWU). Preferowany sposób dostarczenia kart to droga elektroniczna (skan dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Weryfikacja kart oraz wpłat odbędzie się dnia 28 grudnia 2020 o godz. 12.00. BRAK karty lub wpłaty POWODUJE SKREŚLENIE dziecka z listy. NIE MA możliwości uzupełniania dokumentów po terminie weryfikacji.
Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu dzieci zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w karcie adres mailowy w dniu 30 grudnia 2020 do godz. 15.30. Informacje wysyłamy do rodziców/opiekunów prawnych tylko przyjętych dzieci.
W przypadku gdy w dniu 30 grudnia 2020 będą wolne miejsca zostanie ogłoszony dodatkowy etap zapisów. Informacja będzie umieszczona na stronie Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień www.mosjg.pl oraz na profilu na facebooku.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w półkolonii, zgodnie z wytycznymi GIS, musi być  zdrowe
w dniu rozpoczęcia turnusu, oraz nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie
i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu. Nie spełnienie tego warunku powoduje skreślenie z listy uczestników.
Przesłanie zgłoszenia dziecka na półkolonie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem