IMG IMG

Zespół Placówek Pozaszkolnych
Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY -Drużynowe biegi przełajowe -Igrzyska Dzieci -Szkoły Podstawowe:
*29.09.2020-stadion ulica Lubańska
*początek zawodów godzina 9.00
*uczestnicy-SP 10, SP 3, Zespół Szkół Katolickich, SP 15, SP 11
*obowiązuje regulamin SZS na rok szkolny 2020/21.Obowiązuje lista zgłoszeniowa wydrukowana w systemie SRS .Uczniowie niebędący na liście nie mają prawa startu.Drużyna składa się z 6 zawodników +1 rezerwowy ,który także startuje ale nie punktuje dla zespołu
*dystanse i kolejność starów
-rocznik 2010 i młodsi -1000m dziewcząt
-rocznik 20109 i młodsi-1000m chłopcy
-rocznik 208-2009-1000m dziewcząt
-rocznik 2008-2009-1500m chłopcy
*ROCZNIKI obowiązujące 2008 i młodsi
*SYSTEM STARTU-w odstępach czasowych
*kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon 75 769 71 40
Do zobaczenia na trasach
Jelenia Góra, 10.09.2020
Dyrektor Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze,
Ireneusz Taraszkiewicz, w związku z utworzeniem nowej jednostki powstałej z połączenia
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu z Młodzieżowym Domem Kultury (Uchwała Rady Miejskiej Jeleniej
Góry nr 204.XVIII.2020 z dnia 29.04.2020) ogłasza nabór uzupełniający dla uczestników zajęć do
sekcji:
- piłka ręczna chłopców
- piłka ręczna dziewcząt
- upowszechnianie sportu w klasach I-III
- kolarstwo
- siatkówka dziewcząt i chłopców
- badminton
- koszykówka dziewcząt
- koszykówka chłopców
- piłka nożna
- biathlon
- saneczkarstwo
- narciarstwo biegowe
- lekkoatletyka
- gimnastyka korekcyjna
- wrotki
- muzyka dawna
- rytmika
- flet
- teatr
- cheerleaderki
- plastyka
- wokal
- malarstwo
- rysunek
-ceramika
Zajęcia na bazie Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Armii Krajowej 8)
- Lego – robotyka
- zajęcia kulinarne – „Mały Masterchef”
- robotyka dla uczniów kl. VII i VIII
Zajęcia na bazie Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Cieplicka 74)
- projektowanie multimediów w chmurze
- zajęcia plastyczne – warsztaty „Architektura jest zabawą”
- trening pamięci i koncentracji uwagi
- ortografia i gramatyka na wesoło
- zajęcia z zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
Zajęcia na bazie Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Sudecka 53a)
- optyka – zabawa światłem
Zajęcia na bazie Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Morcinka 31)
- koło fizyczne „Fizyka wokół nas”
- „Poznajemy kraje anglojęzyczne”
- koło historyczne „Młodzi odkrywcy”
Zajęcia na bazie Szkoły Podstawowej nr 15 (ul. Kamiennogórska 9)
- koło „języka angielskiego”
- robotyka w klasach I-III
- mega misja – czyli cyfrowa edukacja – program fundacji Orange)
Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (ul. Kochanowskiego
- fizyka laboratoryjna
- „Deutsches Sprachdiplom” – zajęcia języka niemieckiego przygotowujące do uzyskania
certyfikatu językowego
Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” (ul. Obrońców Pokoju 10)
- zajęcia z podstaw modelowania i druku 3D
- „koło samochodowe” – zajęcia z mechaniki pojazdowej
Zajęcia na bazie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych (ul. Cieplicka 34)
- pracownia filmowych efektów specjalnych
- warsztaty sztuka użytkowa: szkło, glina, ceramika oraz inne materiały do pracy artystycznej
- inspiracje modowe – wymyśl, zaprojektuj i wykonaj
1. Rozpoczęcie naboru – 10.09.2020
2. Zakończenie naboru – 18.09.2020
3. Wymagane dokumenty dla kontynuujących uczestników – „Deklaracja kontynuowania
uczestnictwa”
4. Wymagane dokumenty dla nowych uczestników – „Wniosek dla nowych uczestników zajęć”
oraz „Oświadczenie”
5. Wszystkie dokumenty wymagane w punktach 3-4 są dostępne pod adresem www.mosjg.pl w
zakładce „o nas” i następnie „rekrutacja”
6. Podpisane i zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO IGRZYSK DZIECI W STRZELECTWIE SPORTOWYMI. Organizator
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu
Wojskowy Klub Sportowy ŚLĄSK WrocławII. Termin i miejsce
Zawody finałowe Dolnośląskich Igrzysk Dzieci odbędą się w dniach 5-8.10.2020 roku na strzelnicy sportowej WKS Śląsk we Wrocławiu, ul. Świątnicka 36III. Uczestnictwo
W zawodach prawo startu mają reprezentacje szkolne, które zgłosiły swój start przez system SRS, składające się z 5 dziewcząt i 5 chłopców rocznik 2008-2009 (na prośbę nauczycieli zdecydowaliśmy się dopuścić do zawodów uczniów w tych dwóch rocznikach) IV. Program zawodów
Każdy z zawodników ma 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych z broni pneumatycznej na 10 m w pozycji siedząc. Każda szkoła ma wyznaczoną godzinę strzelań. Szkoła obowiązana jest stawić się na strzelnicy min.  15 minut przed wyznaczoną godziną strzelań; przeprowadzony zostanie dla niej specjalny instruktażV. Zgłoszenia
Zgłoszenia szkół do zawodów poprzez system SRS do dnia 1.10.2020 do godziny 12,00. Obowiązkowe zaznaczenie  w polu „informacje dodatkowe” wybranego przez szkołę terminu strzelań; wpisujemy wybrany dzień pomiędzy 5 a 8.10.2020 oraz godzinę pomiędzy 9,00 a 13,30 (co pół godziny). W dniu 1.10.2020 zostanie na stronie internetowej SZS zamieszczony komunikat nr 2 imprezy z dokładnym terminarzem. VI. Informacje organizacyjne
1. Oddzielna klasyfikacja indywidualna dla dziewcząt, chłopców i nauczycieli
2. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane będą wyniki 5 dziewcząt i 5 chłopców
3. Podczas Finałów zostanie podana informacja o terminie uroczystości zakończenia Finału Dolnośląskiego i rozdania medali i dyplomów dla zawodników i szkół
4. Opiekun reprezentacji przed strzelaniem obowiązkowo przekazuje w biurze zawodów:
- zgłoszenie wygenerowane z system SRS
- oświadczenia uczestnika zawodów SZS dołączone do Zasad Bezpieczeństwa. Oświadczenia dotyczą uczniów i opiekuna
5. W trakcie zawodów obowiązują następujące obostrzenia:
- uczestnicy zawodów i opiekunowie podczas pobytu na strzelnicy obowiązani są do noszenia masek lub przyłbic. Są one nieobowiązkowe podczas samych prób strzeleckich
- prosimy, żeby szkoły przyjeżdżały na wyznaczone godziny. Umożliwi to przebywanie na strzelnicy tylko jednej szkoły
- broń po każdej grupie będzie odkażana Wiceprzewodniczy
        Adam Szymczak

119003065 959625961207434 7508953660469750958 nabor nauczycieli

ZESPÓŁ PLACÓWEK POZASZKOLNYCH

CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

W JELENIEJ GÓRZE

ogłasza nabór uzupełniający dla nauczycieli na prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych w poszczególnych dyscyplinach:

 • Piłka nożna chłopców i dziewcząt

 • Piłka ręczna chłopców i dziewcząt

 • Koszykówka chłopców i dziewcząt

 • Siatkówka chłopców i dziewcząt

 • Sporty zimowe: biathlon, saneczkarstwo, narciarstwo biegowe

 • Wspinaczka ściankowa

 • Tenis ziemny

 • Kolarstwo

 • Zajęcia szachowe

 • Badminton

 • Lekkoatletyka

 • Upowszechnianie sportu kl. I-III

 • Pływanie

uwzględniających zajęcia profilaktyczne, promocję zdrowego stylu życia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z siedzibą na terenie miasta Jeleniej Góry.

Kwalifikacje:

 • instruktor sportu posiadający przygotowanie pedagogiczne, lub

 • trener danej dyscypliny sportowej posiadający przygotowanie pedagogiczne, lub

 • nauczyciel wychowania fizycznego.

Wyłoniony nauczyciel zajęć sportowych zobowiązany jest do:

 • przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym planem pracy,

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,

 • zapewnienia co najmniej 12 uczestników w jednej grupie ćwiczebnej, 14 uczestników w grach zespołowych

 • przedstawienia propozycji bazy sportowej w odniesieniu do proponowanych zajęć.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć zgodnie z awansem zawodowym nauczyciela, a dla osób niebędących nauczycielami nie więcej niż stawka nauczyciela dyplomowanego.

Informacje dodatkowe:

 • Oferowane zajęcia nie mogą być prowadzone w ramach klubu sportowego,

 • Zajęcia powinny odbywać się nie mniej niż 2 godziny lekcyjne(1,5 h) i nie więcej niż 2

razy w tygodniu.

Termin realizacji zajęć: od 14 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie + CV

 2. Roczny plan pracy

 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. Oświadczenie nauczyciela, iż prowadzone przez niego zajęcia nie są prowadzone w ramach klubu sportowego.

Oferty należy składać w terminie do 11 września 2020 w Zespole Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, ul. Sudecka 42 sekretariat (pok. Nr 27 ) lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dyrektor

Zespołu Placówek Pozaszkolnych

Centrum Wspierania Uzdolnień

Ireneusz Taraszkiewicz

118912825 632843354323487 4455658260586629090 n KOREKCYJNA 3

 

Jeżeli zauważyłeś, że Twoje dziecko garbi się, ma nierówno ustawione barki, koślawe kolana lub płaskie stopy,

a może po prostu chcesz aby miało dodatkową formę ruchu o charakterze profilaktycznym,

zapraszamy na zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zajęcia prowadzone są (zwłaszcza w grupach młodszych) w formie zabaw i gier ruchowych co bardzo uatrakcyjnia proces korekcji

Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze/ od 1 września 2020 Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień/, informuje o możliwości zapisu dzieci na zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W trosce o zdrowie dzieci i ich rozwój w sferze fizycznej, informujemy iż od 7 września 2020r., rusza nabór na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ze względów bezpieczeństwa diagnozowanie dzieci pod kątem wad postawy, będzie odbywało się od 7.09-11.09.2020, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym rodzica na badanie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 502 586 562 , gdzie zostaną przekazane szczegóły rekrutacji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem